Planowanie z myślą o odbiorcy

Twoimi odbiorcami są wszyscy ci, którzy odwiedzą witrynę tworzoną przy użyciu Twojego motywu. Oczywiście nie da się przewidzieć, jakiego rodzaju użytkownik będzie korzystał z naszego produktu, ale na pewno warto pokusić się o sporządzenie profilu jego idealnej wizyty.

Mimo iż wydaje się to oczywiste, zaskakująco niewielu projektantów zaprząta sobie głowę tym, jak odwiedzający będzie posługiwał się motywem. Oto kilka przykładów witryn, których twórcy przewidzieli zachowania użytkowników i odpowiednio zaplanowali zestaw funkcji:

Nettuts+ ( http://net.tutsplus.com/)

W tym serwisie publikowane są szczegółowe kursy dla programistów. Ze względu na obszar ich zainteresowań na stronach prezentowane są przykładowe fragmenty ...

Get Wordpress. Tworzenie własnych motywów now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.