Punkty zaczepienia i filtry

W poprzednim podrozdziale kod generujący znaczniki HTML umieściliśmy w funkcji w pliku functions.php, ale nie uchroniło nas to przed koniecznością zmodyfikowania pliku szablonu, w którym musieliśmy dodać wywołanie tej funkcji. Ta metoda jest dobra, ale istnieje jeszcze lepsza — system WordPress udostępnia dwa rodzaje punktów zaczepienia (ang. hook). Nazywają się one tak z tego względu, że kod do nich dołączony chwyta się funkcji systemu WordPress jak rzep. Możemy tworzyć funkcje w pliku functions.php, wiązać je z punktami zaczepienia i w ten sposób modyfikować wybrane części motywu bez zmieniania czegokolwiek w plikach szablonów.

Zdarzeniowe punkty zaczepienia (ang. action hook) są przeznaczone dla zdarzeń, np. dla ...

Get Wordpress. Tworzenie własnych motywów now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.