O'Reilly logo

Wordpress. Tworzenie własnych motywów by Jeffrey Way, Brandon R. Jones, Raena Jackson Armitage, Alan Cole

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Punkty zaczepienia i filtry

W poprzednim podrozdziale kod generujący znaczniki HTML umieściliśmy w funkcji w pliku functions.php, ale nie uchroniło nas to przed koniecznością zmodyfikowania pliku szablonu, w którym musieliśmy dodać wywołanie tej funkcji. Ta metoda jest dobra, ale istnieje jeszcze lepsza — system WordPress udostępnia dwa rodzaje punktów zaczepienia (ang. hook). Nazywają się one tak z tego względu, że kod do nich dołączony chwyta się funkcji systemu WordPress jak rzep. Możemy tworzyć funkcje w pliku functions.php, wiązać je z punktami zaczepienia i w ten sposób modyfikować wybrane części motywu bez zmieniania czegokolwiek w plikach szablonów.

Zdarzeniowe punkty zaczepienia (ang. action hook) są przeznaczone dla zdarzeń, np. dla ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required