O'Reilly logo

Wordpress. Tworzenie własnych motywów by Jeffrey Way, Brandon R. Jones, Raena Jackson Armitage, Alan Cole

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Skróty kodu

Kolejna prosta, ale bardzo efektywna technika, za pomocą której można oddać większą kontrolę nad motywem w ręce użytkowników, nosi w systemie WordPress miano skrótów kodu (ang. shortcode). Skróty kodu są podobne do widżetów, z tym że można je dodawać bezpośrednio do postów przy użyciu z góry ustalonej składni. Osoby, które korzystały z kodów do tworzenia galerii lub osadzania filmów wideo w WordPressie od wersji 2.9, mogły się już ze skrótami kodów zetknąć.

Rysunek 7-5 przedstawia sposób wstawienia do postu skrótu kodu galerii, a 7.6 pokazuje, jak ta galeria prezentuje się na stronie (oczywiście przyjmujemy, że zostały do niej dodane obrazy).

Rysunek 7-5. Skrót kodu galerii w poście

Rysunek 7-6. Wyświetlona galeria

Główną zaletą ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required