O'Reilly logo

Wordpress. Tworzenie własnych motywów by Jeffrey Way, Brandon R. Jones, Raena Jackson Armitage, Alan Cole

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Sprzedajesz nie tylko motyw

Gdy już ukończysz swój obłędny, wyposażony we wszystkie najfajniejsze funkcje motyw i wystawisz go na sprzedaż w jakimś serwisie, łatwo możesz zapomnieć, że oferujesz nie tylko pliki motywu.

Pomoc techniczna

Czy Ci się to podoba, czy nie, kiedy sprzedajesz motyw, dodajesz do niego także wiedzę lub — jak powiedziałby nabywca — pomoc techniczną! Jest to istotnie kluczowa cecha odróżniająca darmowe motywy od płatnych. Na pierwszy rzut oka może Ci się wydawać, że taka pomoc jest zbędna. Myślisz tak, ponieważ jesteś już wykwalifikowanym programistą motywów, nie możesz jednak zapominać, że kupujący rzadko są programistami. Znaczna część z nich to właściciele firm, fotografowie, zespoły muzyczne i blogerzy o wygórowanych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required