O'Reilly logo

Wordpress. Tworzenie własnych motywów by Jeffrey Way, Brandon R. Jones, Raena Jackson Armitage, Alan Cole

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Szablony

Pliki szablonów składają się z kodu HTML i PHP i można w nich umieszczać także własny kod oraz odwołania do rdzennych funkcji WordPressa. Jednym z najważniejszych zadań podczas pracy nad motywem jest przejrzenie struktury plikowej motywu nadrzędnego w celu znalezienia miejsc generowania kodu HTML, który planujemy modyfikować. Aby móc to zrobić, trzeba trochę wiedzieć o szablonach WordPressa. Od tego zaczniemy.

Gdy system WordPress generuje stronę, szuka w katalogu aktywnego motywu szablonu odpowiedniego dla typu treści, która się na niej znajduje. Skąd wie, który szablon wybrać? Wybór zależy od typu generowanej strony oraz od tego, jakie szablony są w danej chwili dostępne.

WordPress szuka plików szablonów według ściśle określonych nazw, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required