O'Reilly logo

Wordpress. Tworzenie własnych motywów by Jeffrey Way, Brandon R. Jones, Raena Jackson Armitage, Alan Cole

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Trzy kanały zbytu motywów

Przed podjęciem decyzji, gdzie i jak sprzedawać swoje motywy, należy zawsze dokładnie się rozejrzeć. Jest to decyzja bardzo ważna i nie można jej podejmować pochopnie.

Podczas gdy dróg promocji swojej osoby i swoich prac jest wiele, jeśli chodzi o zarabianie na motywach, wszystko sprowadza się do trzech możliwości.

Odrębna witryna dla każdego motywu

Najbardziej tradycyjną ze wszystkich trzech metod jest ta polegająca na utworzeniu specjalnej witryny przeznaczonej do sprzedaży tylko jednego motywu. Mimo iż jest ona dość popularna, pochłania dużo czasu i może być niewygodna dla kupujących.

Pomyśl, jak często będziesz tworzyć nowe motywy WordPressa. Jeśli masz zamiar uczynić z tego biznes, to rozważ konsekwencje tworzenia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required