Trzy kanały zbytu motywów

Przed podjęciem decyzji, gdzie i jak sprzedawać swoje motywy, należy zawsze dokładnie się rozejrzeć. Jest to decyzja bardzo ważna i nie można jej podejmować pochopnie.

Podczas gdy dróg promocji swojej osoby i swoich prac jest wiele, jeśli chodzi o zarabianie na motywach, wszystko sprowadza się do trzech możliwości.

Odrębna witryna dla każdego motywu

Najbardziej tradycyjną ze wszystkich trzech metod jest ta polegająca na utworzeniu specjalnej witryny przeznaczonej do sprzedaży tylko jednego motywu. Mimo iż jest ona dość popularna, pochłania dużo czasu i może być niewygodna dla kupujących.

Pomyśl, jak często będziesz tworzyć nowe motywy WordPressa. Jeśli masz zamiar uczynić z tego biznes, to rozważ konsekwencje tworzenia ...

Get Wordpress. Tworzenie własnych motywów now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.