O'Reilly logo

Wordpress. Tworzenie własnych motywów by Jeffrey Way, Brandon R. Jones, Raena Jackson Armitage, Alan Cole

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tworzenie prostego motywu potomnego

Wystarczy tej teorii — założę się, że z niecierpliwości, aby rozpocząć tworzenie własnego motywu, gryziesz się już w plecy.

Przygotowanie kanwy

W tym miejscu przyjmuję założenie, że zgodnie z podpowiedziami z Rozdział 1. zaopatrzyłeś się już w kopię systemu WordPress do tworzenia i testowania własnych motywów. Przyjmuję również, że wypełniłeś już swój testowy blog jakąś treścią próbną.

O co chodzi z tą treścią próbną?

Motyw zawsze należy gruntownie przetestować na różnych rodzajach treści. Oczywiście jeśli masz własny blog WordPressa, możesz wyeksportować jego zawartość w formacie pliku eksportowego tego systemu (Narzędzia/Eksport), a następnie zaimportować ją do tworzonego blogu (klikając Narzędzia/Import ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required