Tworzenie prostego motywu potomnego

Wystarczy tej teorii — założę się, że z niecierpliwości, aby rozpocząć tworzenie własnego motywu, gryziesz się już w plecy.

Przygotowanie kanwy

W tym miejscu przyjmuję założenie, że zgodnie z podpowiedziami z Rozdział 1. zaopatrzyłeś się już w kopię systemu WordPress do tworzenia i testowania własnych motywów. Przyjmuję również, że wypełniłeś już swój testowy blog jakąś treścią próbną.

O co chodzi z tą treścią próbną?

Motyw zawsze należy gruntownie przetestować na różnych rodzajach treści. Oczywiście jeśli masz własny blog WordPressa, możesz wyeksportować jego zawartość w formacie pliku eksportowego tego systemu (Narzędzia/Eksport), a następnie zaimportować ją do tworzonego blogu (klikając Narzędzia/Import ...

Get Wordpress. Tworzenie własnych motywów now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.