Używanie opcji w motywie

Mieliśmy z tym sporo pracy, ale opłaciło się. Mamy elastyczną bazę kodową strony opcji, którą możemy łatwo zaadaptować do każdego rodzaju opcji w każdym nowym motywie. Ale jak będziemy zmieniać działanie motywu przy użyciu tych ustawień? Mamy szczęście, bo ta część zadania jest dużo łatwiejsza.

Modyfikowanie kodu CSS

W naszym panelu zdefiniowaliśmy trzy opcje: do zmiany koloru odnośników, dodającą obraz do nagłówka oraz do wyboru polecanej kategorii.

Tylko dwie pierwsze wymagają modyfikacji kodu CSS, a więc od nich zaczniemy. Plik options.php rozrósł nam się trochę i jak na razie służy do jednego celu — definiowania formularza naszych opcji. Aby utrzymać porządek w kodzie motywu, kod CSS zależny od ustawień tych ...

Get Wordpress. Tworzenie własnych motywów now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.