O'Reilly logo

Wordpress. Tworzenie własnych motywów by Jeffrey Way, Brandon R. Jones, Raena Jackson Armitage, Alan Cole

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Używanie opcji w motywie

Mieliśmy z tym sporo pracy, ale opłaciło się. Mamy elastyczną bazę kodową strony opcji, którą możemy łatwo zaadaptować do każdego rodzaju opcji w każdym nowym motywie. Ale jak będziemy zmieniać działanie motywu przy użyciu tych ustawień? Mamy szczęście, bo ta część zadania jest dużo łatwiejsza.

Modyfikowanie kodu CSS

W naszym panelu zdefiniowaliśmy trzy opcje: do zmiany koloru odnośników, dodającą obraz do nagłówka oraz do wyboru polecanej kategorii.

Tylko dwie pierwsze wymagają modyfikacji kodu CSS, a więc od nich zaczniemy. Plik options.php rozrósł nam się trochę i jak na razie służy do jednego celu — definiowania formularza naszych opcji. Aby utrzymać porządek w kodzie motywu, kod CSS zależny od ustawień tych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required