O'Reilly logo

Wskaźniki w języku C. Przewodnik by Richard M. Reese

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Wskaźniki i łańcuchy

Łańcuchy mogą być alokowane w różnych rejonach pamięci. Wskaźniki są często wykorzystywane do operacji na łańcuchach. Umożliwiają dynamiczną alokację łańcuchów oraz ich przekazywanie do funkcji. Opanowanie zastosowania wskaźników w kontekście łańcuchów pozwala programiście na tworzenie poprawnych i wydajnych aplikacji.

Łańcuchy występują w wielu aplikacjach. Łańcuchy w języku C są złożonym zagadnieniem. W tym rozdziale opiszemy różne sposoby deklarowania i inicjalizacji łańcuchów. Przeanalizujemy zastosowanie pul literałów w aplikacjach napisanych w języku C. Ponadto przyjrzymy się operacjom przeprowadzanym na łańcuchach, między innymi porównywaniu, kopiowaniu i łączeniu łańcuchów.

Łańcuchy są zwykle przekazywane ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required