O'Reilly logo

Wskaźniki w języku C. Przewodnik by Richard M. Reese

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Pozostałe techniki

Wskaźniki są niezbędne w implementacji wielu elementów w języku C. Do tej pory dokładnie omówiono zastosowanie wskaźników do obsługi tablic i funkcji. W niniejszym rozdziale omówimy zagadnienia, które nie pasowały do poprzednich rozdziałów. Zagadnienia te uzupełnią Twoją wiedzę na temat działania wskaźników.

Poruszymy kilka zagadnień związanych ze wskaźnikami:

  • rzutowanie wskaźników,

  • uzyskiwanie dostępu do urządzeń sprzętowych,

  • istnienie tego samego wskaźnika pod wieloma nazwami,

  • stosowanie słowa kluczowego restrict,

  • wątki,

  • techniki obiektowe.

Interesują nas dwa zagadnienia związane z wątkami. Pierwszym jest przekazywanie danych pomiędzy wątkami za pomocą wskaźników. Drugie dotyczy stosowania wskaźników do obsługi wywołań ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required