Rozdział 12. Budowa klienta internetowego za pomocą React

Początkową ideą stojącą za hipertekstem było połączenie powiązanych ze sobą dokumentów: jeżeli dokument A odwoływał się do dokumentu B, wówczas kliknięcie pewnego elementu pozwalało na łatwe poruszanie się między nimi. W 1989 r. inżynier oprogramowania w CERN-ie Tim Berners-Lee opracował ideę połączenia hipertekstu z komputerami w sieci, co pozwalało na łatwe odwoływanie się do dokumentów niezależnie od miejsca położenia zawierających je komputerów. Każdy element danych w internecie — zdjęcie kota, artykuł w gazecie, wiadomość serwisu społecznościowego, strumieniowany klip wideo, witryna pomagająca w znalezieniu pracy, witryna zawierająca recenzje lokali gastronomicznych itd. — pozostaje ...

Get Wszechstronny JavaScript now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.