Rozdział 18. Aplikacje utworzone za pomocą frameworka Electron

Z komputerem osobistym zetknąłem się po raz pierwszy w szkolnej pracowni, wyposażonej w komputery Apple II. Raz w tygodniu mogłem usiąść przed komputerem, włożyć do niego dyskietkę, a następnie wpisać kilka poleceń, aby wczytać program (najczęściej była to gra Oregon Trail). Nie pamiętam zbyt wiele z tamtych czasów, poza tym że dałem się całkowicie wciągnąć do tego małego wirtualnego świata, który teraz potrafię kontrolować. Komputery osobiste pokonały długą drogę od połowy lat 80. ubiegłego wieku, ale aplikacje wciąż są stosowane w celu wykonywania wielu zadań.

W ciągu dnia korzystam z klienta poczty elektronicznej, edytora tekstu, klienta czasu, arkusza kalkulacyjnego, usługi strumieniowania muzyki oraz z wielu innych tradycyjnych aplikacji. Wprawdzie bardzo często mają one odpowiedniki w postaci aplikacji internetowych, ale wygodna integracja usługi z tradycyjną aplikacją zapewnia użytkownikowi najlepsze wrażenia podczas pracy. Przez lata nie było możliwości utworzenia takich aplikacji. Na szczęście obecny poziom technologii internetowych pozwala na dość łatwe tworzenie w pełni wyposażonych tradycyjnych aplikacji.

Co zbudujemy?

W kilku kolejnych rozdziałach zajmiemy się tworzeniem aplikacji klienta dla naszej społecznościowej aplikacji Notedly. Celem jest wykorzystanie JavaScriptu i innych technologii internetowych do opracowania tradycyjnej aplikacji, którą użytkownik może pobrać i zainstalować w komputerze. Będzie ...

Get Wszechstronny JavaScript now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.