Rozdział 19. Integracja istniejącej aplikacji internetowej z frameworkiem Electron

Otwarte karty przeglądarki WWW gromadzę jak dzieci muszelki na plaży. Niekoniecznie jestem ich kolekcjonerem, ale na koniec dnia mam dziesiątki kart otwartych w kilku oknach przeglądarki WWW. Wprawdzie to żaden powód do dumy, ale podejrzewam, że nie jestem odosobniony w tym zachowaniu. Dlatego też korzystam z tradycyjnych aplikacji, które są odpowiednikami najczęściej używanych przeze mnie aplikacji internetowych. Bardzo często taka wersja aplikacji nie oferuje żadnych dodatkowych korzyści względem aplikacji internetowej. Jednak wygoda niezależnych aplikacji powoduje, że łatwo uzyskać do nich dostęp, odszukiwać je i przełączać się między nimi w trakcie pracy.

W tym rozdziale dowiesz się, jak istniejącą aplikację internetową opakować frameworkiem Electron. Zanim przystąpisz do pracy, musisz utworzyć lokalną kopię naszego przykładowego API i aplikacji internetowych. Jeżeli nie wykonywałeś kolejnych przykładów w książce, zajrzyj do dodatków A i B, w których dowiesz się, jak uzyskać dostęp do kodu.

Integracja aplikacji internetowej

W poprzednim rozdziale przygotowałeś aplikację frameworka Electron wczytującą plik index.html. Zamiast pliku aplikacja może wczytywać treść z podanego adresu URL. W omawianym przykładzie zaczynamy od wczytania adresu URL w lokalnie uruchomionej aplikacji internetowej. Przede wszystkim musisz się upewnić, że uruchomiłeś w komputerze lokalnym nasze API i aplikację internetową. ...

Get Wszechstronny JavaScript now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.