Rozdział 20. Wdrożenie aplikacji frameworka Electron

Gdy po raz pierwszy prowadziłem kurs programowania, wpadłem na sprytny pomysł przedstawienia zagadnień na przykładzie tekstowej gry przygodowej. Uczestnicy kursu mieli przyjść do sali wykładowej, usiąść przy biurkach i przejść przez serię zabawnych (przynajmniej dla mnie) poleceń wydawanych w powłoce. Reakcje były dość mieszane, nie tylko z powodu żartów (choć być może właśnie z ich powodu), ale przede wszystkim dlatego, że uczestnicy kursu nigdy nie mieli okazji pracować z „programem” w taki sposób. Byli przyzwyczajeni do graficznego interfejsu użytkownika i praca z programem poprzez serię poleceń tekstowych była według wielu z nich błędnym podejściem.

Obecnie uruchomienie naszej aplikacji ...

Get Wszechstronny JavaScript now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.