Rozdział 8. Akcje użytkownika

Wyobraź sobie, że dołączyłeś do klubu (pamiętasz o „tajnym klubie dla supergości”?). Gdy pojawiłeś się w nim po raz pierwszy, nie miałeś tam czego robić. Klub był ogromnym pustym pokojem, po którym kręcili się inni klubowicze, choć nie mogli komunikować się ze sobą lub z obsługą klubu. Jestem introwertykiem i taki klub mnie nie zniechęca, mimo to raczej nie zdecydowałbym się na uczestnictwo w nim i opłacanie składki członkowskiej.

W obecnej postaci nasze API przypomina ogromny i w zasadzie bezużyteczny klub. Mamy możliwość tworzenia danych i logowania się do aplikacji, choć nie ma mechanizmu pozwalającego użytkownikowi na bycie właścicielem tych danych. W tym rozdziale rozwiążemy ten problem przez dodanie obsługi ...

Get Wszechstronny JavaScript now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.