O'Reilly logo

Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie działania serwisów WWW by Steve Souders

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

AOL

Żądania HTTP pokazanej na Rysunek 17-6 strony głównej AOL (http://www.aol.com) wskazują dużą liczbę jednoczesnych pobrań elementów podczas pierwszego etapu wczytywania strony. Niestety, w drugim etapie wyraźnie widać, że żądania HTTP są przeprowadzane kolejno (zobacz Rysunek 17-7), co z kolei prowadzi do wydłużenia całkowitego czasu wczytywania strony. Szczegółowa analiza ujawnia dwie interesujące implementacje: zastosowanie protokołu HTTP/1.0 oraz wielokrotne użycie skryptów.

Strona

Rysunek 17-6. Strona http://www.aol.com

Na pierwszym etapie wczytywania strony mamy do czynienia z jednoczesnym pobieraniem wielu elementów, ale odpowiedź stosuje ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required