O'Reilly logo

Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie działania serwisów WWW by Steve Souders

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatkowe rozwiązania

Istnieje jeszcze kilka innych sposobów na zmniejszenie wielkości plików JavaScript.

Skrypty osadzone

Do chwili obecnej przedstawione rozważania dotyczyły zewnętrznych plików JavaScript. Jednak osadzony kod JavaScript również może zostać poddany procesowi zmniejszenia objętości, choć to rozwiązanie jest rzadziej stosowane na dzisiejszych stronach. Tabela 12-4 pokazuje, że chociaż cztery na dziesięć najczęściej odwiedzanych witryn w USA stosuje zmniejszanie objętości zewnętrznych skryptów, to takie rozwiązanie w stosunku do osadzonych skryptów zastosowano tylko na trzech witrynach.

W praktyce zmniejszanie objętości osadzonych skryptów jest łatwiejsze niż w przypadku skryptów zewnętrznych. Dla każdej platformy generowania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required