O'Reilly logo

Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie działania serwisów WWW by Steve Souders

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Kod na stronie kontra w zewnętrznym pliku

Rozpoczniemy od przedstawienia zalet i wad umieszczania kodu JavaScript i CSS na stronie oraz w zewnętrznych plikach.

Działanie kodu umieszczonego na stronie jest szybsze

Autor przygotował dwie przykładowe strony pokazujące, że umieszczenie kodu JavaScript oraz CSS na stronie powoduje szybsze udzielanie odpowiedzi użytkownikowi niż w przypadku kodu znajdującego się w zewnętrznych plikach.

Kod JavaScript oraz CSS umieszczony na stronie:

http://stevesouders.com/hpws/inlined.php

Kod JavaScript oraz CSS umieszczony w zewnętrznych plikach:

http://stevesouders.com/hpws/external.php

Strona, na której umieszczono kod JavaScript oraz CSS, składa się z dokumentu HTML o wielkości 87 KB. Z kolei strona używająca ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required