O'Reilly logo

Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie działania serwisów WWW by Steve Souders

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

MySpace

Wyzwaniem witryn internetowych obsługujących treść wygenerowaną przez użytkowników jest osiągnięcie dużej wydajności — treść jest przecież bardzo zróżnicowana i ulega częstym zmianom. Pomimo to kilka prostych zmian na pokazanej na Rysunek 17-20 stronie MySpace (http://www.myspace.com) znacznie skróciłoby czas udzielania użytkownikowi odpowiedzi.

Rozdział 3. Wykonywanie mniejszej liczby żądań HTTP

Połączenie skryptów oraz arkuszy stylów spowoduje redukcję liczby żądań HTTP. Strona posiada sześć skryptów, z których trzy są wczytywane na początku strony i mogą zostać w łatwy sposób połączone. Trzy arkusze stylów także są wczytywane na początku i mogą być łatwo połączone w jeden.

Rysunek 17-19. Rozkład żądań HTTP na stronie MSN

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required