O'Reilly logo

Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie działania serwisów WWW by Steve Souders

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przypadki skrajne

Koordynacja kompresji między serwerami i klientami wydaje się prosta, ale to rozwiązanie musi działać prawidłowo. Strona może łatwo ulec zniszczeniu, jeżeli albo klient, albo serwer popełni błąd (wysłanie skompresowanej treści klientowi, który nie obsługuje kompresji, pominięcie deklaracji odpowiedzi jako skompresowanej metodą gzip itd.). Błędy nie występują często, ale zdarzają się przypadki skrajne, które warto uwzględnić.

Około 90% obecnego ruchu sieciowego zachodzi między przeglądarkami obsługującymi kompresję gzip. Jeżeli przeglądarka twierdzi, że obsługuje kompresję, wtedy serwer jej ufa w tym zakresie. Istnieją pewne dobrze znane błędy we wczesnych wersjach przeglądarki Internet Explorer, zwłaszcza w IE 5.5 oraz IE 6.0 ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required