O'Reilly logo

Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie działania serwisów WWW by Steve Souders

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Pusty biały ekran

W podrozdziale zostaną przedstawione dwie strony internetowe różniące się tylko jednym aspektem: położeniem arkusza stylów (na początku lub na końcu strony). Miejsce położenia arkusza stylów powoduje widoczną zmianę w odczuciach użytkownika związanych z działaniem strony!

Plik css na końcu strony

Pierwsza strona prezentuje skutki umieszczenia arkusza stylów na końcu dokumentu HTML.

Umieszczenie pliku css na końcu strony:

http://stevesouders.com/hpws/css-bottom.php

Warto zwrócić uwagę, jak umieszczenie arkuszy stylów na końcu strony może wpłynąć na wydłużenie czasu jej wczytywania. Ten problem jest trudny do wychwycenia, ponieważ występuje tylko w przeglądarce Internet Explorer i zależy od sposobu wczytywania strony. Po ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required