O'Reilly logo

Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie działania serwisów WWW by Steve Souders

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wielkość strony, czas udzielania odpowiedzi i ocena w skali YSlow

W Tabela 17-1 zaprezentowano wielkość strony, czas udzielania odpowiedzi oraz ocenę w skali YSlow dla stron głównych dziesięciu najczęściej odwiedzanych witryn internetowych w USA na początku 2007 roku. YSlow jest narzędziem służącym do pomiaru wydajności działania opracowanym przez Yahoo! Wynikiem działania narzędzia jest pojedyncza ocena (od najlepszej A do najgorszej F) określająca stopień stosowania opisanych w książce reguł usprawniających wydajność. Więcej informacji o metodzie przeprowadzania testów znajduje się w następnym podrozdziale „W jaki sposób zostały przeprowadzone testy?”.

Tabela 17-1. Podsumowanie wydajności dziesięciu najczęściej odwiedzanych witryn internetowych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required