O'Reilly logo

Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie działania serwisów WWW by Steve Souders

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Yahoo!

Pokazana na Rysunek 17-23 strona główna Yahoo! (http://www.yahoo.com) zajmuje czwarte miejsce pod względem wielkości wśród omawianych w rozdziale, ale drugie pod względem czasu udzielania odpowiedzi oraz oceny w skali YSlow. Zespół tworzący stronę główną Yahoo! od lat korzysta z pomocy zespołu autora, zajmującego się kwestiami wydajności, i nieustannie pracuje nad skracaniem czasu udzielania odpowiedzi użytkownikowi. W wyniku prowadzonych działań ocena w skali YSlow jest wysoka, a zespół osiągnął maksymalną szybkość działania strony.

Strona

Rysunek 17-23. Strona http://www.yahoo.com

Strona główna Yahoo! posiada cztery obrazy CSS Sprite. Ta technika ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required