O'Reilly logo

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wyrażenia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II

Book Description

Książka "Wyrażenia regularne. Leksykon kieszonkowy" stanowi podręczny niezbędnik dla wszystkich piszących programy przetwarzające teksty. Oprócz zagadnień podstawowych, takich jak składnia wyrażeń regularnych oraz operacje, w których są wykorzystywane, leksykon zawiera inne niezwykle pomocne i bardziej zaawansowane informacje dotyczące na przykład narzędzi obsługi wyrażeń w języku Ruby oraz na serwerze WWW Apache. Czytając tę książkę, nie tylko zdobędziesz konkretną wiedzę, ale również niezbędne umiejętności praktyczne -- między innymi dowiesz się, jak wykorzystać znajomość wyrażeń regularnych we wszystkich środowiskach.

Table of Contents

 1. Wyrażenia regularne.Leksykon kieszonkowy
 2. Wyrażenia regularne: Leksykon kieszonkowy
 3. O książce
  1. Stosowane konwencje
  2. Podziękowania
 4. 1. Przedstawienie wyrażeń regularnych oraz zagadnień dopasowywania wzorców
  1. Metaznaki, tryby oraz konstrukcje
   1. Reprezentacja znaków
   2. Klasy znaków oraz skrótowe zapisy klas
   3. Punkty zakotwiczenia oraz warunki o zerowej długości
   4. Komentarze i modyfikatory trybów
   5. Grupowanie, przechwytywanie, warunki i sterowanie
  2. Obsługa Unicode
 5. 2. Przepisy na wyrażenia regularne
  1. Przepisy
   1. Usuwanie odstępów na początku i końcu łańcucha
   2. Numery od 0 do 999999
   3. Poprawny szesnastkowy kod koloru
   4. Numer ubezpieczenia
   5. Kod pocztowy
   6. Kwota walutowa
   7. Data w formacie DD/MM/RRRR GG:MM:SS
   8. Początek uniksowej ścieżki dostępu
   9. Adres IP
   10. Fizyczny adres karty sieciowej (adres MAC)
   11. Adres poczty elektronicznej
   12. Adres URL
 6. 3. Perl 5.8
  1. Obsługiwane metaznaki
  2. Operatory wyrażeń regularnych
   1. qr// (podanie wyrażenia regularnego)
   2. m// (dopasowywanie)
   3. s/// (zastępowanie)
   4. split
  3. Obsługa Unicode
  4. Przykłady
  5. Inne źródła informacji
 7. 4. Java (java.util.regex)
  1. Obsługiwane metaznaki
  2. Klasy i interfejsy związane z wykorzystaniem wyrażeń regularnych
   1. java.lang.String
    1. Opis
    2. Metody
   2. java.util.regex.Pattern
    1. Opis
    2. Metody
   3. java.util.regex.Matcher
    1. Opis
    2. Metody
   4. java.util.regex.PatternSyntaxException
    1. Opis
    2. Metody
   5. java.lang.CharSequence
    1. Opis
    2. Metody
  3. Obsługa Unicode
  4. Przykłady
  5. Inne źródła informacji
 8. 5. .NET i C#
  1. Obsługiwane metaznaki
  2. Klasy i interfejsy związane z wykorzystaniem wyrażeń regularnych
   1. Regex
    1. Metody
   2. Match
    1. Właściwości
    2. Metody
   3. Group
    1. Właściwości
  3. Obsługa Unicode
  4. Przykłady
  5. Inne źródła informacji
 9. 6. PHP
  1. Obsługiwane metaznaki
  2. Funkcje obsługi wyrażeń regularnych
  3. Przykłady
  4. Inne źródła informacji
 10. 7. Python
  1. Obsługiwane metaznaki
  2. Obiekty i funkcje modułu re
   1. Funkcje modułu
   2. RegExp
   3. Obiekty dopasowań
  3. Obsługa Unicode
  4. Przykłady
  5. Inne źródła informacji
 11. 8. Ruby
  1. Obsługiwane metaznaki
  2. Interfejs obiektowy
   1. String
    1. Opis
    2. Metody składowe
   2. Regexp
    1. Opis
    2. Metody klasowe
    3. Metody składowe
   3. MatchData
    1. Opis
    2. Metody składowe
  3. Obsługa Unicode
  4. Przykłady
 12. 9. JavaScript
  1. Obsługiwane metaznaki
  2. Metody i obiekty związane z wykorzystaniem wyrażeń regularnych
   1. String
    1. Metody
   2. RegExp
    1. Konstruktor
    2. Właściwości obiektów
    3. Metody
  3. Przykłady
  4. Inne źródła informacji
 13. 10. Biblioteka PCRE
  1. Obsługiwane metaznaki
  2. PCRE API
   1. Opis składni PCRE API
  3. Obsługa Unicode
  4. Przykłady
  5. Inne źródła informacji
 14. 11. Serwer WWW Apache
  1. Obsługiwane metaznaki
  2. RewriteRule
  3. Dyrektywy dopasowywania
  4. Przykłady
 15. 12. Edytor vi
  1. Obsługiwane metaznaki
  2. Dopasowywanie wzorców
   1. Wyszukiwanie
   2. Zamiana
   3. Opcje zastępowania
   4. Skrótowe oznaczenia adresów
  3. Przykłady
  4. Inne źródła informacji
 16. 13. Programy obsługiwane z wiersza poleceń
  1. Obsługiwane metaznaki
   1. egrep
    1. Przykład
   2. sed
    1. Przykład
   3. awk
    1. Funkcje
    2. Przykład
  2. Inne źródła informacji
 17. Indeks
 18. Copyright