O książce

Na samym początku książki znajduje się ogólne wprowadzenie do zagadnień związanych z wyrażeniami regularnymi. W pierwszej części zostały opisane i zdefiniowane konstrukcje stosowane w wyrażeniach oraz ogólne zasady związane z dopasowywaniem wzorców. Kolejne części książki zawierają informacje o składni, cechach, możliwościach oraz sposobach wykorzystania wyrażeń regularnych zaimplementowanych w różnych językach programowania i programach.

Środowiska i języki programowania opisywane w niniejszym Leksykonie to: Perl, Java, .NET oraz C#, Ruby, Python, PCRE, PHP, serwer WWW Apache, edytor vi, JavaScript oraz narzędzia obsługiwane z poziomu wiersza poleceń powłoki środowisk typu UNIX/Linux.

Stosowane konwencje

W książce wykorzystano następujące ...

Get Wyrażenia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.