O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.3. Dopasowywanie jednego z wielu znaków

Problem

Opracuj pojedyncze wyrażenie regularne pasujące do wszystkich popularnych błędów pisowni słowa kalendarz. Takie wyrażenie umożliwi Ci odnajdywanie tego słowa w dokumencie nawet w razie błędnej pisowni zastosowanej przez autora tego dokumentu. Przyjmujemy, że w miejscu każdej samogłoski może występować albo litera a, albo litera e. Stwórz inne wyrażenie regularne pasujące do pojedynczej cyfry systemu szesnastkowego. Opracuj też trzecie wyrażenie regularne pasujące do pojedynczego znaku, które nie jest cyfrą systemu szesnastkowego.

Rozwiązanie

„Kalendarz” z literówkami

  • k[ae]l[ae]nd[ae]rz

    • Opcje wyrażenia regularnego: Brak

    • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Cyfra ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required