2.3. Dopasowywanie jednego z wielu znaków

Problem

Opracuj pojedyncze wyrażenie regularne pasujące do wszystkich popularnych błędów pisowni słowa kalendarz. Takie wyrażenie umożliwi Ci odnajdywanie tego słowa w dokumencie nawet w razie błędnej pisowni zastosowanej przez autora tego dokumentu. Przyjmujemy, że w miejscu każdej samogłoski może występować albo litera a, albo litera e. Stwórz inne wyrażenie regularne pasujące do pojedynczej cyfry systemu szesnastkowego. Opracuj też trzecie wyrażenie regularne pasujące do pojedynczego znaku, które nie jest cyfrą systemu szesnastkowego.

Rozwiązanie

„Kalendarz” z literówkami

  • k[ae]l[ae]nd[ae]rz

    • Opcje wyrażenia regularnego: Brak

    • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Cyfra ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.