2.4. Dopasowywanie dowolnego znaku

Problem

Dopasuj znak pomiędzy apostrofami. Opracuj wyrażenie regularne pasujące do dowolnego pojedynczego znaku, z wyjątkiem podziału wiersza, który umieszczono pomiędzy apostrofami. Opracuj też drugie wyrażenie regularne pasujące do dowolnego znaku pomiędzy apostrofami (w tym podziału wiersza).

Rozwiązanie

Dowolny znak oprócz podziału wiersza

 • '.'

  • Opcje wyrażenia regularnego: Brak (opcja podziału wiersza dopasowywanego do kropki musi być wyłączona)

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Dowolny znak (włącznie z podziałem wiersza)

 • '.'

  • Opcje wyrażenia regularnego: Podział wiersza dopasowywany do kropki

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, PCRE, Perl, Python, Ruby

 • '[\s\S]'

  • Opcje wyrażenia ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.