O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.4. Dopasowywanie dowolnego znaku

Problem

Dopasuj znak pomiędzy apostrofami. Opracuj wyrażenie regularne pasujące do dowolnego pojedynczego znaku, z wyjątkiem podziału wiersza, który umieszczono pomiędzy apostrofami. Opracuj też drugie wyrażenie regularne pasujące do dowolnego znaku pomiędzy apostrofami (w tym podziału wiersza).

Rozwiązanie

Dowolny znak oprócz podziału wiersza

 • '.'

  • Opcje wyrażenia regularnego: Brak (opcja podziału wiersza dopasowywanego do kropki musi być wyłączona)

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Dowolny znak (włącznie z podziałem wiersza)

 • '.'

  • Opcje wyrażenia regularnego: Podział wiersza dopasowywany do kropki

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, PCRE, Perl, Python, Ruby

 • '[\s\S]'

  • Opcje wyrażenia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required