O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.8. Dopasowywanie jednego z wielu alternatywnych wyrażeń

Problem

Opracuj wyrażenie regularne pasujące do imion Maria, Jan, Zofia i ponownie Maria w tekście Maria, Jan i Zofia poszli do domu, gdzie czekała na nich Maria. Próby odnalezienia dodatkowych dopasowań (poza tą czwórką) powinny kończyć się niepowodzeniem.

Rozwiązanie

  • Maria|Jan|Zofia

    • Opcje wyrażenia regularnego: Brak

    • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Analiza

Znak pionowej kreski (ang. pipe) dzieli wyrażenie regularne na wiele alternatyw. Oznacza to, że na przykład wyrażenie <Maria|Jan|Zofia> każdorazowo jest dopasowywane albo do imienia Maria, albo do imienia Jan, albo do imienia Zofia. Jednocześnie jest dopasowywane tylko jedno imię, choć w kolejnych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required