2.8. Dopasowywanie jednego z wielu alternatywnych wyrażeń

Problem

Opracuj wyrażenie regularne pasujące do imion Maria, Jan, Zofia i ponownie Maria w tekście Maria, Jan i Zofia poszli do domu, gdzie czekała na nich Maria. Próby odnalezienia dodatkowych dopasowań (poza tą czwórką) powinny kończyć się niepowodzeniem.

Rozwiązanie

  • Maria|Jan|Zofia

    • Opcje wyrażenia regularnego: Brak

    • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Analiza

Znak pionowej kreski (ang. pipe) dzieli wyrażenie regularne na wiele alternatyw. Oznacza to, że na przykład wyrażenie <Maria|Jan|Zofia> każdorazowo jest dopasowywane albo do imienia Maria, albo do imienia Jan, albo do imienia Zofia. Jednocześnie jest dopasowywane tylko jedno imię, choć w kolejnych ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.