O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.10. Ponowne dopasowanie już dopasowanego tekstu

Problem

Opracuj wyrażenie regularne pasujące do „magicznych” dat w formacie rrrr-mm-dd. Zakładamy, że data jest „magiczna”, jeśli numer roku (bez wieku), numer miesiąca i numer dnia miesiąca to te same wartości liczbowe. Przykładem takiej „magicznej” daty jest dzień 2008-08-08. Na potrzeby tego zadania przyjmujemy, że wszystkie daty w przetwarzanym tekście są prawidłowe. Budowane wyrażenie regularne nie musi więc eliminować takich łańcuchów jak 9999-99-99, ponieważ zakładamy, że w ogóle nie występują w tekście. Twoje zadanie sprowadza się więc do odnajdywania „magicznych” dat.

Rozwiązanie

  • \b\d\d(\d\d)-\1-\1\b

    • Opcje wyrażenia regularnego: Brak

    • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required