2.10. Ponowne dopasowanie już dopasowanego tekstu

Problem

Opracuj wyrażenie regularne pasujące do „magicznych” dat w formacie rrrr-mm-dd. Zakładamy, że data jest „magiczna”, jeśli numer roku (bez wieku), numer miesiąca i numer dnia miesiąca to te same wartości liczbowe. Przykładem takiej „magicznej” daty jest dzień 2008-08-08. Na potrzeby tego zadania przyjmujemy, że wszystkie daty w przetwarzanym tekście są prawidłowe. Budowane wyrażenie regularne nie musi więc eliminować takich łańcuchów jak 9999-99-99, ponieważ zakładamy, że w ogóle nie występują w tekście. Twoje zadanie sprowadza się więc do odnajdywania „magicznych” dat.

Rozwiązanie

  • \b\d\d(\d\d)-\1-\1\b

    • Opcje wyrażenia regularnego: Brak

    • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.