2.12. Powtarzanie fragmentu wyrażenia regularnego określoną liczbę razy

Problem

Opracuj wyrażenia regularne pasujące do następujących rodzajów liczb:

 • Do gugola, czyli liczby dziesiętnej złożonej ze stu cyfr.

 • Do 32-bitowej liczby szesnastkowej.

 • Do 32-bitowej liczby szesnastkowej z opcjonalnym przyrostkiem h.

 • Do liczby zmiennoprzecinkowej z opcjonalną częścią całkowitoliczbową, obowiązkową częścią ułamkową i opcjonalnym wykładnikiem. Każda z tych części może się składać z dowolnej liczby cyfr.

Rozwiązanie

Gugol

 • \b\d{100}\b

  • Opcje wyrażenia regularnego: Brak

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Liczba szesnastkowa

 • \b[a-z0-9]{1,8}\b

  • Opcje wyrażenia regularnego: Ignorowanie wielkości liter

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.