O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.12. Powtarzanie fragmentu wyrażenia regularnego określoną liczbę razy

Problem

Opracuj wyrażenia regularne pasujące do następujących rodzajów liczb:

 • Do gugola, czyli liczby dziesiętnej złożonej ze stu cyfr.

 • Do 32-bitowej liczby szesnastkowej.

 • Do 32-bitowej liczby szesnastkowej z opcjonalnym przyrostkiem h.

 • Do liczby zmiennoprzecinkowej z opcjonalną częścią całkowitoliczbową, obowiązkową częścią ułamkową i opcjonalnym wykładnikiem. Każda z tych części może się składać z dowolnej liczby cyfr.

Rozwiązanie

Gugol

 • \b\d{100}\b

  • Opcje wyrażenia regularnego: Brak

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Liczba szesnastkowa

 • \b[a-z0-9]{1,8}\b

  • Opcje wyrażenia regularnego: Ignorowanie wielkości liter

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required