O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.17. Dopasowywanie jednej lub dwóch alternatyw zależnie od pewnego warunku

Problem

Opracuj wyrażenie regularne pasujące do listy słów jeden, dwa i trzy oddzielonych przecinkami. Każde z tych słów może występować na liście dowolną liczbę razy, ale też musi występować przynajmniej raz.

Rozwiązanie

  • \b(?:(?:(jeden)|(dwa)|(trzy))(?:,|\b)){3,}(?(1)|(?!))(?(2)|(?!))(?(3)|(?!))

    • Opcje wyrażenia regularnego: Ignorowanie wielkości liter

    • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, JavaScript, PCRE, Perl, Python

Java i Ruby nie obsługują konstrukcji warunkowych w ramach wyrażeń regularnych. W językach Java i Ruby (ale też w każdym innym języku programowania) można użyć wyrażenia regularnego bez konstrukcji warunkowych i napisać dodatkowy kod weryfikujący zgodność każdej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required