2.17. Dopasowywanie jednej lub dwóch alternatyw zależnie od pewnego warunku

Problem

Opracuj wyrażenie regularne pasujące do listy słów jeden, dwa i trzy oddzielonych przecinkami. Każde z tych słów może występować na liście dowolną liczbę razy, ale też musi występować przynajmniej raz.

Rozwiązanie

  • \b(?:(?:(jeden)|(dwa)|(trzy))(?:,|\b)){3,}(?(1)|(?!))(?(2)|(?!))(?(3)|(?!))

    • Opcje wyrażenia regularnego: Ignorowanie wielkości liter

    • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, JavaScript, PCRE, Perl, Python

Java i Ruby nie obsługują konstrukcji warunkowych w ramach wyrażeń regularnych. W językach Java i Ruby (ale też w każdym innym języku programowania) można użyć wyrażenia regularnego bez konstrukcji warunkowych i napisać dodatkowy kod weryfikujący zgodność każdej ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.