O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.19. Umieszczanie stałego tekstu w tekście docelowym operacji wyszukiwania i zastępowania

Problem

Wykonaj operację przeszukiwania i zastępowania wszystkich dopasowań, wstawiając w ich miejsce następujące osiem znaków: $%\*$1\1.

Rozwiązanie

 • $%\*$$1\1

  • Odmiany zastępowania tekstu: .NET, JavaScript

 • \$%\\*\$1\\1

  • Odmiana zastępowania tekstu: Java

 • $%\*\$1\\1

  • Odmiana zastępowania tekstu: PHP

 • \$%\*\$1\\1

  • Odmiana zastępowania tekstu: Perl

 • $%\*$1\\1

  • Odmiany zastępowania tekstu: Python, Ruby

Analiza

Kiedy i jak stosować symbole ucieczki w tekście docelowym operacji zastępowania

W tej recepturze omówimy różne reguły stosowania symboli ucieczki w różnych odmianach wyrażeń regularnych i — tym samym — zastępowania tekstu. Jedynymi znakami, które w ogóle trzeba poprzedzać sekwencją ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required