3.1. Stałe wyrażenia regularne w kodzie źródłowym

Problem

Otrzymałeś wyrażenie regularne <[$"'\n\d/\\]> jako rozwiązanie pewnego problemu. Wyrażenie to składa się z pojedynczej klasy znaków pasującej do znaku dolara, cudzysłowu, apostrofu, znaku nowego wiersza, dowolnej cyfry (0 – 9) oraz prawego i lewego ukośnika. Twoim zadaniem jest trwałe zapisanie tego wyrażenia regularnego w kodzie źródłowym (w formie stałej łańcuchowej lub operatora wyrażenia regularnego).

Rozwiązanie

C#

W formie zwykłego łańcucha:

"[$\"'\n\\d/\\\\]"

W formie łańcucha dosłownego:

@"[$""'\n\d/\\]"

VB.NET

"[$""'\n\d/\\]"

Java

"[$\"'\n\\d/\\\\]"

JavaScript

/[$"'\n\d\/\\]/

PHP

'%[$"\'\n\d/\\\\]%'

Perl

Operator dopasowywania wzorców:

/[\$"'\n\d\/\\]/
m![\$"'\n\d/\\]!

Operator podstawiania:

s![\$"'\n\d/\\]!! ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.