O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

3.1. Stałe wyrażenia regularne w kodzie źródłowym

Problem

Otrzymałeś wyrażenie regularne <[$"'\n\d/\\]> jako rozwiązanie pewnego problemu. Wyrażenie to składa się z pojedynczej klasy znaków pasującej do znaku dolara, cudzysłowu, apostrofu, znaku nowego wiersza, dowolnej cyfry (0 – 9) oraz prawego i lewego ukośnika. Twoim zadaniem jest trwałe zapisanie tego wyrażenia regularnego w kodzie źródłowym (w formie stałej łańcuchowej lub operatora wyrażenia regularnego).

Rozwiązanie

C#

W formie zwykłego łańcucha:

"[$\"'\n\\d/\\\\]"

W formie łańcucha dosłownego:

@"[$""'\n\d/\\]"

VB.NET

"[$""'\n\d/\\]"

Java

"[$\"'\n\\d/\\\\]"

JavaScript

/[$"'\n\d\/\\]/

PHP

'%[$"\'\n\d/\\\\]%'

Perl

Operator dopasowywania wzorców:

/[\$"'\n\d\/\\]/
m![\$"'\n\d/\\]!

Operator podstawiania:

s![\$"'\n\d/\\]!! ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required