3.5. Sprawdzanie możliwości odnalezienia dopasowania w przetwarzanym łańcuchu

Problem

Chcemy sprawdzić, czy istnieje możliwość znalezienia dopasowania określonego wyrażenia regularnego w określonym łańcuchu. W zupełności wystarczy dopasowanie częściowe. Na przykład wyrażenie regularne <wzorzec•wyrażenia•regularnego> częściowo pasuje do tekstu Ten wzorzec wyrażenia regularnego można dopasować. Nie interesują nas żadne szczegóły tego dopasowania — chcemy tylko wiedzieć, czy nasze wyrażenie pasuje do danego łańcucha.

Rozwiązanie

C#

Do jednorazowego przeprowadzenia tego prostego testu można użyć następującego wywołania statycznego:

bool foundMatch = Regex.IsMatch(subjectString, "wzorzec wyrażenia regularnego");

Jeśli wyrażenie regularne zostało wpisane ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.