O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

3.8. Określanie pozycji i długości dopasowania

Problem

Zamiast wyodrębniać podłańcuch dopasowany do danego wyrażenia regularnego (jak w poprzedniej recepturze), tym razem chcemy określić pozycję początkową i długość tego dopasowania. Na podstawie tych informacji możemy zidentyfikować pasujący podłańcuch we własnym kodzie lub zastosować dowolne inne operacje niezbędne do przetworzenia fragmentu dopasowanego łańcucha.

Rozwiązanie

C#

Do jednorazowego znalezienia dopasowania można użyć następującego wywołania statycznego:

int matchstart, matchlength = -1;
Match matchResult = Regex.Match(subjectString, @"\d+");
if (matchResult.Success) {
    matchstart = matchResult.Index;
    matchlength = matchResult.Length;
}

Jeśli chcemy wielokrotnie użyć tego samego wyrażenia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required