3.8. Określanie pozycji i długości dopasowania

Problem

Zamiast wyodrębniać podłańcuch dopasowany do danego wyrażenia regularnego (jak w poprzedniej recepturze), tym razem chcemy określić pozycję początkową i długość tego dopasowania. Na podstawie tych informacji możemy zidentyfikować pasujący podłańcuch we własnym kodzie lub zastosować dowolne inne operacje niezbędne do przetworzenia fragmentu dopasowanego łańcucha.

Rozwiązanie

C#

Do jednorazowego znalezienia dopasowania można użyć następującego wywołania statycznego:

int matchstart, matchlength = -1;
Match matchResult = Regex.Match(subjectString, @"\d+");
if (matchResult.Success) {
    matchstart = matchResult.Index;
    matchlength = matchResult.Length;
}

Jeśli chcemy wielokrotnie użyć tego samego wyrażenia ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.