O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

3.10. Uzyskiwanie listy wszystkich dopasowań

Problem

We wszystkich dotychczasowych recepturach w tym rozdziale koncentrowaliśmy się wyłącznie na pierwszym dopasowaniu znalezionym w przetwarzanym tekście dla danego wyrażenia regularnego. Z drugiej strony w wielu przypadkach wyrażenie regularne pasujące do części przetwarzanego łańcucha można dopasować także do fragmentu lub fragmentów pozostałej części przeszukiwanego tekstu. Na przykład dla wyrażenia regularnego <\d+> można znaleźć sześć dopasowań w tekście Szczęśliwe liczby to 7, 13, 16, 42, 65 i 99 — odpowiednio 7, 13, 16, 42, 65 i 99.

Przyjmijmy, że chcemy uzyskać listę wszystkich podłańcuchów pasujących do danego wyrażenia regularnego w pozostałej części łańcucha (że nie chcemy kończyć procesu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required