3.10. Uzyskiwanie listy wszystkich dopasowań

Problem

We wszystkich dotychczasowych recepturach w tym rozdziale koncentrowaliśmy się wyłącznie na pierwszym dopasowaniu znalezionym w przetwarzanym tekście dla danego wyrażenia regularnego. Z drugiej strony w wielu przypadkach wyrażenie regularne pasujące do części przetwarzanego łańcucha można dopasować także do fragmentu lub fragmentów pozostałej części przeszukiwanego tekstu. Na przykład dla wyrażenia regularnego <\d+> można znaleźć sześć dopasowań w tekście Szczęśliwe liczby to 7, 13, 16, 42, 65 i 99 — odpowiednio 7, 13, 16, 42, 65 i 99.

Przyjmijmy, że chcemy uzyskać listę wszystkich podłańcuchów pasujących do danego wyrażenia regularnego w pozostałej części łańcucha (że nie chcemy kończyć procesu ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.