O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

3.12. Filtrowanie dopasowań w kodzie proceduralnym

Problem

W „3.10. Uzyskiwanie listy wszystkich dopasowań” pokazano, jak uzyskiwać listę wszystkich dopasowań do danego wyrażenia regularnego, które można znaleźć w przetwarzanym łańcuchu — po każdym znalezionym dopasowaniu ponownie stosowaliśmy nasze wyrażenie dla pozostałej części łańcucha. Tym razem chcemy uzyskać listę dopasowań pasujących do pewnego dodatkowego kryterium, którego nie możemy (łatwo) zapisać w naszym wyrażeniu regularnym. Wyobraźmy sobie na przykład, że chcemy uzyskać listę „szczęśliwych liczb”, spośród których chcemy zachować tylko wartości będące wielokrotnością liczby 13.

Rozwiązanie

C#

Jeśli chcemy przetworzyć niewielką liczbę łańcuchów z wykorzystaniem tego samego wyrażenia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required