O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

3.13. Odnajdywanie dopasowania w ramach innego dopasowania

Problem

Chcemy znaleźć wszystkie fragmenty tekstu pasujące do określonego wyrażenia regularnego, ale tylko w pewnej części przetwarzanego łańcucha. Musimy więc użyć dwóch wyrażeń regularnych — jednego wyznaczającego część do przetworzenia i drugiego odpowiedzialnego za właściwe poszukiwanie dopasowań.

Przypuśćmy, że dysponujemy plikiem HTML, w którym pewne fragmenty wyróżniono pogrubioną czcionką (za pomocą znaczników <b>). Naszym celem jest znalezienie wszystkich liczb zawartych w pogrubionych fragmentach. Jeśli jakiś fragment zapisany pogrubioną czcionką zawiera wiele liczb, chcemy osobno dopasować każdą z nich. Na przykład w łańcuchu 1 <b> 2</b> 3 4 <b>5 6 7</b> nasze rozwiązanie powinno ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required