3.19. Dzielenie łańcucha

Problem

Chcemy podzielić pewien łańcuch, korzystając z wyrażenia regularnego. Po dokonaniu podziału będziemy dysponowali tablicą lub listą łańcuchów z fragmentami tekstu wyodrębnionymi spomiędzy dopasowań do użytego wyrażenia.

Wyobraźmy sobie na przykład, że chcemy tak podzielić łańcuch ze znacznikami języka HTML, aby jednocześnie pozbyć się tych znaczników. Na przykład w wyniku podziału łańcucha Lubię •czcionki•<b>pogrubione</b>•i•czcionki•pisane•<i>kursywą</i> powinniśmy otrzymać tablicę czterech łańcuchów: Lubię•czcionki•, pogrubione, •i•czcionki•pisane• oraz kursywą.

Rozwiązanie

C#

Jeśli chcemy przetworzyć niewielką liczbę ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.