O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

3.19. Dzielenie łańcucha

Problem

Chcemy podzielić pewien łańcuch, korzystając z wyrażenia regularnego. Po dokonaniu podziału będziemy dysponowali tablicą lub listą łańcuchów z fragmentami tekstu wyodrębnionymi spomiędzy dopasowań do użytego wyrażenia.

Wyobraźmy sobie na przykład, że chcemy tak podzielić łańcuch ze znacznikami języka HTML, aby jednocześnie pozbyć się tych znaczników. Na przykład w wyniku podziału łańcucha Lubię •czcionki•<b>pogrubione</b>•i•czcionki•pisane•<i>kursywą</i> powinniśmy otrzymać tablicę czterech łańcuchów: Lubię•czcionki•, pogrubione, •i•czcionki•pisane• oraz kursywą.

Rozwiązanie

C#

Jeśli chcemy przetworzyć niewielką liczbę ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required