3.20. Dzielenie łańcucha z zachowaniem dopasowań do wyrażenia regularnego

Problem

Chcemy podzielić łańcuch z wykorzystaniem pewnego wyrażenia regularnego. Po podziale chcemy otrzymać tablicę lub listę łańcuchów z tekstem zawartym zarówno pomiędzy dopasowaniami do tego wyrażenia, jak i z tekstem samych dopasowań.

Przypuśćmy, że chcemy podzielić łańcuch ze znacznikami HTML-a i zachować te znaczniki w strukturze wynikowej. Dla łańcucha wejściowego Lubię•czcionki•<b>pogrubione</b>•i• czcionki•pisane•<i>kursywą</i> powinniśmy otrzymać tablicę ośmiu łańcuchów: Lubię• czcionki•, <b>, pogrubione, </b>, •i•czcionki•pisane•, <i>, kursywą oraz </i>.

Rozwiązanie ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.