4.6. Weryfikacja tradycyjnych formatów godziny

Problem

Chcemy weryfikować godziny zapisywane w tradycyjnych formatach, czyli hh:mm oraz hh:mm:ss (zarówno zegara 12-godzinnego, jak i zegara 24-godzinnego).

Rozwiązanie

Godziny i minuty zegara 12-godzinnego:

 • ^(1[0-2]|0?[1-9]):([0-5]?[0-9])$

  • Opcje wyrażenia regularnego: Brak

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Godziny i minuty zegara 24-godzinnego:

 • ^(2[0-3]|[01]?[0-9]):([0-5]?[0-9])$

  • Opcje wyrażenia regularnego: Brak

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Godziny, minuty i sekundy zegara 12-godzinnego:

 • ^(1[0-2]|0?[1-9]):([0-5]?[0-9]):([0-5]?[0-9])$

  • Opcje wyrażenia regularnego: Brak

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.