O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

4.8. Ograniczanie danych wejściowych do znaków alfanumerycznych

Problem

Przyjmijmy, że nasza aplikacja wymaga od użytkowników wpisywania odpowiedzi w formie jednego lub wielu znaków alfanumerycznych alfabetu angielskiego.

Rozwiązanie

Wyrażenia regularne powodują, że opracowanie rozwiązania dla tego problemu jest dziecinnie proste. Interesujący nas przedział znaków można dopasowywać, stosując prostą klasę znaków. Po dodaniu odpowiedniego kwantyfikatora klasa znaków będzie powtarzana jeden lub wiele razy, a kotwice wiążą dopasowanie z początkiem i końcem przetwarzanego łańcucha.

Wyrażenie regularne

  • [A-Z0-9]+$

    • Opcje wyrażenia regularnego: Ignorowanie wielkości liter

    • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Ruby

if subject ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required