4.9. Ograniczanie długości dopasowywanego tekstu

Problem

Chcemy sprawdzić, czy dany łańcuch składa się z 1 – 10 liter ze zbioru od A do Z.

Rozwiązanie

Wszystkie omawiane w tej książce języki programowania oferują prosty, wygodny sposób weryfikacji długości tekstu. Na przykład programiści JavaScriptu mają do dyspozycji właściwość length, która reprezentuje liczbę całkowitą określającą długość danego łańcucha. Okazuje się jednak, że w pewnych sytuacjach lepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie wyrażenia regularnego do sprawdzenia długości tekstu, szczególnie jeśli ta długość jest tylko jedną z wielu reguł określających, czy przetwarzany tekst pasuje do żądanego wzorca. Poniższe wyrażenie regularne pasuje do tekstu złożonego z co najmniej jednego i maksymalnie ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.