O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

4.9. Ograniczanie długości dopasowywanego tekstu

Problem

Chcemy sprawdzić, czy dany łańcuch składa się z 1 – 10 liter ze zbioru od A do Z.

Rozwiązanie

Wszystkie omawiane w tej książce języki programowania oferują prosty, wygodny sposób weryfikacji długości tekstu. Na przykład programiści JavaScriptu mają do dyspozycji właściwość length, która reprezentuje liczbę całkowitą określającą długość danego łańcucha. Okazuje się jednak, że w pewnych sytuacjach lepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie wyrażenia regularnego do sprawdzenia długości tekstu, szczególnie jeśli ta długość jest tylko jedną z wielu reguł określających, czy przetwarzany tekst pasuje do żądanego wzorca. Poniższe wyrażenie regularne pasuje do tekstu złożonego z co najmniej jednego i maksymalnie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required