4.11. Weryfikacja pozytywnych odpowiedzi

Problem

Przyjmijmy, że musimy sprawdzić opcję konfiguracyjną lub wyrażenie wpisane w wierszu poleceń pod kątem pozytywnej odpowiedzi. Chcemy, aby nasze rozwiązanie było elastyczne i akceptowało takie odpowiedzi, jak true, t, yes, y, okay, ok czy 1 (pisane zarówno wielkimi, jak i małymi literami).

Rozwiązanie

Wykorzystanie wyrażenia regularnego łączącego w sobie wszystkie formy twierdzących odpowiedzi pozwala nam weryfikować otrzymywane komunikaty za pomocą jednego prostego testu.

Wyrażenie regularne

  • (?:1|t(?:rue)?|y(?:es)?|ok(?:ay)?)$

    • Opcje wyrażenia regularnego: Ignorowanie wielkości liter

    • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

JavaScript

var yes = /^(?:1|t(?:rue)?|y(?:es)?|ok(?:ay)?)$/i; ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.