4.13. Weryfikacja numerów ISBN

Problem

Musimy sprawdzić poprawność numeru ISBN (od ang. International Standard Book Number) reprezentowanego albo w starszym formacie ISBN-10, albo w obowiązującym obecnie formacie ISBN-13. Chcemy dopasowywać opcjonalny przedrostek ISBN (z ewentualnym numerem standardu) oraz kolejne grupy cyfr oddzielone opcjonalnymi myślnikami lub spacjami. Nasze rozwiązanie powinno więc akceptować numery w następujących formatach: ISBN 978-0-596-52068-7, ISBN-13: 978-0-596-52068-7, 978 0 596 52068 7, 9780596520687, ISBN-10 0-596-52068-9 i 0-596-52068-9.

Rozwiązanie

Weryfikacja numerów ISBN za pomocą samego wyrażenia regularnego nie jest możliwa, ponieważ ostatnia cyfra jest wyznaczana z użyciem algorytmu sumy kontrolnej. Działanie ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.