O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

4.18. Zmiana formatów nazwisk z „imię nazwisko” na „nazwisko, imię”

Problem

Chcemy konwertować imiona i nazwiska z formatu „imię nazwisko” na format „nazwisko, imię”, aby ułatwić sobie sortowanie tych danych według nazwisk. Chcemy też uwzględniać pozostałe składniki nazwisk, aby prawidłowo konwertować nazwiska z formatu „imię imiona junior/senior nazwisko numer” na format „nazwisko, imię imiona junior/senior numer”.

Rozwiązanie

Okazuje się jednak, że do analizy składniowej nazwisk nie wystarczy samo wyrażenie regularne. Wyrażenia regularne są nieelastyczne, a imiona i nazwiska bywają na tyle nieprzewidywalne, że nawet ludzie popełniają błędy w ich pisowni. Określenie struktury nazwiska czy sposobu alfabetycznego porządkowania nazwisk wymaga zwykle ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required