4.18. Zmiana formatów nazwisk z „imię nazwisko” na „nazwisko, imię”

Problem

Chcemy konwertować imiona i nazwiska z formatu „imię nazwisko” na format „nazwisko, imię”, aby ułatwić sobie sortowanie tych danych według nazwisk. Chcemy też uwzględniać pozostałe składniki nazwisk, aby prawidłowo konwertować nazwiska z formatu „imię imiona junior/senior nazwisko numer” na format „nazwisko, imię imiona junior/senior numer”.

Rozwiązanie

Okazuje się jednak, że do analizy składniowej nazwisk nie wystarczy samo wyrażenie regularne. Wyrażenia regularne są nieelastyczne, a imiona i nazwiska bywają na tyle nieprzewidywalne, że nawet ludzie popełniają błędy w ich pisowni. Określenie struktury nazwiska czy sposobu alfabetycznego porządkowania nazwisk wymaga zwykle ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.