5.1. Odnajdywanie określonego wyrazu

Problem

Otrzymaliśmy proste zadanie odnalezienia wszystkich wystąpień wyrazu cat w danym tekście (bez względu na wielkość liter). Problem w tym, że musi to być kompletny, odrębny wyraz. Nie chcemy więc odnajdywać fragmentów dłuższych słów, jak hellcat, application czy Catwoman.

Rozwiązanie

Dzięki granicom wyrazów rozwiązanie tego problemu jest dziecinnie proste:

  • \bcat\b

    • Opcje wyrażenia regularnego: Ignorowanie wielkości liter

    • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

W „3.7. Uzyskiwanie dopasowanego tekstu” pokazano, jak można użyć tego wyrażenia regularnego do odnalezienia wszystkich dopasowań. W „3.14. Zastępowanie wszystkich dopasowań” opisano sposób zastępowania dopasowań innym ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.