O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

5.1. Odnajdywanie określonego wyrazu

Problem

Otrzymaliśmy proste zadanie odnalezienia wszystkich wystąpień wyrazu cat w danym tekście (bez względu na wielkość liter). Problem w tym, że musi to być kompletny, odrębny wyraz. Nie chcemy więc odnajdywać fragmentów dłuższych słów, jak hellcat, application czy Catwoman.

Rozwiązanie

Dzięki granicom wyrazów rozwiązanie tego problemu jest dziecinnie proste:

  • \bcat\b

    • Opcje wyrażenia regularnego: Ignorowanie wielkości liter

    • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

W „3.7. Uzyskiwanie dopasowanego tekstu” pokazano, jak można użyć tego wyrażenia regularnego do odnalezienia wszystkich dopasowań. W „3.14. Zastępowanie wszystkich dopasowań” opisano sposób zastępowania dopasowań innym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required