5.6. Odnajdywanie dowolnego słowa, przed którym nie występuje pewien wyraz

Problem

Chcemy dopasować dowolny wyraz, który nie jest bezpośrednio poprzedzany przez słowo cat (ignorujemy przy tym dzielące oba wyrazy znaki białe, znaki interpunkcyjne i wszystkie znaki inne niż znaki wyrazów występujące pomiędzy tymi wyrazami).

Rozwiązanie

Wyszukiwanie wstecz

Wyszukiwanie wstecz umożliwia nam sprawdzanie, czy interesujący nas tekst nie występuje w przetwarzanym łańcuchu przed bieżącą pozycją. Konstrukcja wyszukiwania wstecz wymusza więc na module wyrażeń regularnych tymczasowe cofnięcie pozycji w łańcuchu i przeanalizowanie jego fragmentu (kończącego się na bieżącej pozycji) pod kątem możliwości dopasowania do danego wzorca. Bardziej szczegółowe omówienie ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.