5.7. Odnajdywanie wyrazów znajdujących się w pobliżu

Problem

Chcemy emulować operator NEAR z wykorzystaniem wyrażenia regularnego. Zapewne część Czytelników nie spotkała się z tym operatorem — niektóre narzędzia przeszukujące, które udostępniają takie operatory logiczne, jak NOT czy OR, często udostępniają też operator NEAR. Poszukiwanie wyrażenia word1 NEAR word2 odnajduje oba wyrazy (word1 i word2) w dowolnej kolejności, pod warunkiem że występują w pewnej odległości od siebie (nieprzekraczającej pewnego progu).

Rozwiązanie

Jeśli szukamy zaledwie dwóch różnych wyrazów, możemy połączyć dwa wyrażenia regularne — jedno pasujące do słowa word1 przed słowem word2 oraz drugie pasujące do słowa word2 przed słowem word1. Poniższe wyrażenie akceptuje dwa ...

Get Wyrażenia regularne. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.