O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

5.12. Obcinanie początkowych i końcowych znaków białych

Problem

Chcemy usunąć z łańcucha początkowe i końcowe znaki białe.

Rozwiązanie

Dla prostoty i możliwie dużej szybkości tego rozwiązania należy użyć dwóch wyrażeń — usuwających znaki białe odpowiednio z początku i końca przetwarzanego łańcucha:

  • ^\s+

    • Opcje wyrażenia regularnego: Brak (tryb dopasowywania symboli ^ i $ do znaków podziału wiersza musi być wyłączony)

    • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

  • \s+$

    • Opcje wyrażenia regularnego: Brak (tryb dopasowywania symboli ^ i $ do znaków podziału wiersza musi być wyłączony)

    • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Wystarczy zastąpić dopasowania znalezione przez oba powyższe wyrażenia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required